Zespół czynności wykonywanych przez zakład ubezpieczeń w celu ustalenia przyczyny szkody, odpowiedzialności za daną szkodę oraz określenia rozmiaru szkód i obliczenia wysokości odszkodowania.