Możliwość wystąpienia określonego zdarzenia, które zagraża obiektom lub osobom ubezpieczonym.