Ubezpieczając dom lub mieszkanie warto zwrócić uwagę na kilka, z pozoru drobnych szczegółów, które jednak są kluczowe dla jakości ubezpieczenia i wysokości ewentualnego odszkodowania. Ubezpieczamy przecież najczęściej dorobek naszego życia.

Analizując ofertę ubezpieczycieli i definicje w OWU (ogólne warunki ubezpieczenia) oprócz wysokości składki, która też jest przecież zależna od zakresu, należy zwrócić uwagę na następujące punkty warunków ubezpieczenia, które mogą mieć ogromny wpływ na wysokość późniejszego odszkodowania:

Od czego się ubezpieczamy?

- Zakres ubezpieczenia – ubezpieczenie mieszkania generalnie można wykupić na wypadek ognia i innych zdarzeń losowych (sprawdźmy lub zapytajmy pośrednika od jakich konkretnie ryzyk dana polisa nas chroni) lub w wariancie all risk (od wszystkich ryzyk i wtedy czytamy jakie są wyłączenia) oraz dodatkowo od kradzieży.

W zależności od wybranego wariantu można rozszerzać lub zawęzić listę zdarzeń objętych ochroną. Oprócz ognia/pożaru, wybuchu i zalania, ewentualnie powodzi, warto zwrócić uwagę na takie zdarzenia jak zadymienie i sadza (ważne nawet w razie niewielkiego pożaru, gdy trzeba malować te części domu/mieszkania, które zostały zadymione lub gdy uszkodzeniu ulega na skutek sadzy np. sprzęt RTV i elektronika). W przypadku domu ważnym ryzykiem może być upadek drzewa, czy np.pękanie mrozowe. Nie wszystkie ryzyka można włączać i wyłączać, ale warto sprawdzić, czy zakres ubezpieczenia obejmuje te sytuacje, których wystąpienia obawiamy się najbardziej, a zrezygnować np. z powodzi jeżeli nie widzimy takiego zagrożenia na naszym terenie.

Dodatkowe opcje, którymi warto się zainteresować to m.in.: przepięcia, koszty poszukiwania przyczyny szkody (gdy najpierw trzeba coś dodatkowo zniszczyć/rozebrać żeby znaleźć przyczynę np. przecieku i potem trzeba to przywrócić do pierwotnego stanu), ubezpieczenie szyb i innych elementów od stłuczenia, assistance. Ważnym dodatkiem do ubezpieczenia nieruchomości jest OC w życiu prywatnym, które zapewnia wypłatę odszkodowania osobom trzecim w razie szkody, która została im wyrządzona z winy ubezpieczonego - np. zalanie sąsiadów, pogryzienie osoby trzeciej przez naszego psa lub szkody wyrządzone przez dzieci.

Wartość odtworzeniowa czy rzeczywista?

- sposób ustalania wysokości szkody zależy od wybranej formuły – występują dwie formy ubezpieczenia: od wartości odtworzeniowej (tzw. wartość nowa bez potrącenia amortyzacji za zużycie techniczne) i rzeczywistej (cena nabycia nowego przedmiotu pomniejszona o amortyzację/procent technicznego zużycia). Znacznie korzystniejsze jest ubezpieczenie od wartości odtworzeniowej, ponieważ po szkodzie umożliwia nabycie nowego przedmiotu tego samego lub podobnego rodzaju. Ubezpieczenie od wartości odtworzeniowej jest więc opcją droższą, ale daje faktyczną ochronę w razie szkody i może zapobiec rozczarowaniom związanym z kwotą otrzymanego odszkodowania.

Co ubezpieczamy?

- Przedmiot ubezpieczenia – w tym punkcie ubezpieczyciel określa, co może być objęte ochroną ubezpieczeniową. Warto sprawdzić definicje niektórych pozycji będące częścią warunków ogólnych. Powinniśmy np. wiedzieć co należy do elementów stałych, a co do ruchomości w rozumieniu danego ubezpieczyciela. Ta wiedza będzie nam potrzebna, żeby właściwie ustalić sumy ubezpieczenia na poszczególne elementy. Standardowo "stałe elementy" to wykończenie mieszkania/domu, czyli to co jest na stałe związane/połączone z lokalem. "Ruchomości" to cała reszta wyposażenia i rzeczy osobiste. Jednak np. meble i AGD w zabudowie mogą być różnie traktowane przez poszczególnych ubezpieczycieli i przypisane do stałych elementów bądź ruchomości. W niektórych pakietach pojawia się też inne nazewnictwo np. "wyposażenie" czy "rzeczy osobiste".  Warto zwrócić uwagę i zapytać o te definicje w kontekście ustalania sum ubezpieczenia.

Jakie zabezpieczenia są wymagane, a za jakie zniżka?

- Zabezpieczenie mienia – wymagane przez towarzystwo ubezpieczeniowe zabezpieczenia przed kradzieżą i/lub ogniem. Mamy tu często do czynienia z zabezpieczeniami niezbędnymi do właściwego ubezpieczenia lokalu (ich brak może skutkować odmową wypłaty odszkodowania np: dwa zamki wielozastawkowe lub jeden atestowany, prawidłowo osadzone i zamknięte drzwi i okna) oraz z zabezpieczeniami dającymi prawo do zniżki składki (np. stały dozór agencji ochrony, drzwi atestowane lub alarm). Warto sprawdzić czy nasze drzwi posiadają atest i czy tym samym przysługuje nam zniżka. Jeśli zniżka zostanie przyznana niewłaściwie lub zabezpieczenia nie spełniają wymogów, należne odszkodowanie może zostać obniżone, a nawet może dojść do całkowitej odmowy jego wypłaty.

Jaka suma ubezpieczenia/limit odpowiedzialności ubezpieczyciela?

- Suma ubezpieczenia – stanowi górną granicę odpowiedzialności ponoszonej przez zakład ubezpieczeń w razie wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Generalnie najważniejsze jest, aby zastanowić się jakie sumy ustalimy na ubezpieczenie poszczególnych składników mienia od ryzyka zdarzeń losowych, jakie od kradzieży i jaką sumę na OC w życiu prywatnym.

W tym miejscu powinnismy podjąć  decyzję czy ubezpieczamy się od szkody całkowitej i wtedy w przypadku ryzyka ognia i zdarzeń losowych ustalić sumę ubezpieczenie równą wartości całego naszego mienia. Drugą opcją jest podejście minimalistyczne, tańsze, ale jednak będące półśrodkiem, ubezpieczenie części rzeczy, szacując co może ulec zniszczeniu na skutek zalania lub niewielkiego (sic!) pożaru. Sumę ubezpieczenia od kradzieży ustalamy tak, żeby była ona zgodna z wartością tych przedmiotów, które faktycznie złodzieje mogą wynieść. Jest to oczywiście zależne od wartości i rodzaju posiadanego majątku, jak również od lokalizacji i poziomu bezpieczeństwa w danej okolicy. OC w życiu prywatnym radzimy wykupić na co najmniej 100 000 zł, a biorąc pod uwagę rosnącą świadomość społeczną, a tym samym częstość roszczeń i szkody osobowe, bardziej właściwym minimum wydaje się 200 000 zł. Coraz częściej dostępne są polisy OC z sumami ubezpieczenia ponad 1 mln złotych i jest to bliższe europejskim standardom.

Pamiętajmy, że ubezpieczyciele często różnicują w OWU wysokość górnego limitu na poszczególne dobra w procentach sumy ubezpieczenia (szczególnie na biżuterię, elektronikę i gotówkę) np. 40% sumy ubezpieczenia mienia od kradzieży na biżuterię. W takim przypadku przy sumie ubezpieczenia 20 000 PLN za skradzioną biżuterię dostaniemy maksymalnie 8 000 PLN. Podobnie może być z elektroniką. Na gotówkę nakładane są z reguły limity kwotowe np. maksimum 2 000 PLN.

Przed zawarciem ubezpieczenia warto się więc zastanowić ile warte jest nasze mienie, co mamy faktycznie w domu i ile kosztowało nas wykończenie mieszkania/domu i wtedy podjąć decyzję na jakie kwoty ubezpieczyć poszczególne składniki naszego majątku.

Generalnie w Polsce oszczędza sie na ubezpieczeniach majątkowych i dużo lepiej ubezpiecza samochody. Wiadomo ryzyko komunikacyjne jest większe, ale zastanówmy się które mienie jest bardziej wartościowe dla nas i naszej rodziny.

I jeszcze jedno. Zachęcamy do zrobienia zdjęć mieszkania/domu oraz najbardziej wartościowych przedmiotów znajdujących się w nim. W razie szkody taka dokumentacja zdjęciowa ułatwi likwidatorowi pracę, przyśpieszy proces likwidacji i zaoszczędzi niepotrzebnych pytań.
 

Mamy nadzieję, że powyższe informacje pomogą w podjęciu decyzji o wyborze zakresu i rodzaju ubezpieczenia.

Dla naszych klientów przygotowaliśmy również przykładowe gotowe pakiety mieszkaniowe

Skontaktuj się z naszym biurem aby poznać indywidualną ofertę ubezpieczenia.

Skorzystaj z naszego poradnika żeby zobaczyć inne porady i wskazówki.