Rosną koszty szkód spowodowanych przez osoby nieubezpieczone i nieznanych sprawców osiągając 74 mln złotych w 2014 roku. Ponieważ system weryfikacji ubezpieczonych w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń OC działa coraz sprawniej, wzrost ten jest zapewne spowodowany coraz wyższymi kwotami wypłacanych odszkodowań.

Odszkodowania wypłacane są przez specjalnie do tego celu powołany Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). UFG finansowany jest ze składek firm ubezpieczeniowych oferujących obowiązkowe polisy OC.

Według Elżbiety Wanat-Połeć, prezes UFG, system wykrywania nieubezpieczonych jest coraz bardziej szczelny, kary wyższe, windykacja bardziej skuteczna i dzięki temu coraz większe środki pozyskiwane są przez Fundusz z tytułu opłat karnych. W zeszłym roku wpłaty te osiągnęły rekordowy poziom przekraczający 45 mln złotych.

Jest to bardzo dobra informacja dla wszystkich ubezpieczonych kierowców, ponieważ dzięki sprawnym działaniom UFG i wysokim coraz bardziej nieuchronnym karom, prawdopodobieństwo bycia poszkodowanym przez nieubezpieczonego kierowcę powinno być coraz mniejsze.

Jeżeli jednak dojdzie do szkody spowodowanej przez nieubezpieczony pojazd, zarówno za szkody osobowe jak majątkowe zapłaci UFG. Należy jednak pamiętać, że jeśli poszkodowany kierowca posiada Auto Casco, wtedy szkoda na jego pojeździe będzie likwidowana z jego własnej polisy AC.

Należy standardowo spisać oświadczenie, jak przy każdej kolizji, wypłatą zajmie się UFG, ale szkodę trzeba zgłosić w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym oferującym OC komunikacyjne i to właśnie towarzystwo ma obowiązek przeprowadzenia całej procedury likwidacyjnej i kontaktu z UFG. Odszkodowanie powinno zostać wypłacone w ciągu 30 dni od daty przekazania dokumentów do ubezpieczyciela.