Wykupując ubezpieczenie AC (Auto Casco), warto uważnie przyjrzeć się zawieranej umowie, ponieważ zakres, nawet u tego samego ubezpieczyciela, może się znacznie różnić w poszczególnych pakietach.

Poniżej znajdziesz najważniejsze elementy i punkty w warunkach ogólnych, które trzeba wziąć pod uwagę zawierając polisę AC:

  • wariant  - serwisowy czy kosztorysowy - decyduje o tym, czy przy wypłacie odszkodowania będzie brana pod uwagę amortyzacja za zużycie części.
  • udziały własne - włączone czy zniesione - procentowy lub kwotowy udział ubezpieczonego w każdej szkodzie lub udział w szkodzie jeżeli zachodzą opisane w warunkach ogólnych przesłanki.
  • suma ubezpieczenia AC - od jakiej wartości ubezpieczony jest samochód - należy również sprawdzić czy ta wartość jest utrzymana przez okres obowiązywania polisy (istotne dla samochodów nowych i ewentualnie 2-3 letnich). Ponadto suma ubezpieczenia może być redukcyjna lub nieredukcyjna - zmniejsza się lub nie, po wypłacie odszkodowania.
  • zakres  - pozycja warunków ogólnych, która mówi za jakie szkody faktycznie odpowiada ubezpieczyciel.
  • wyłączenia odpowiedzialności - tutaj znajdziemy informację za jakie szkody nie ma odpowiedzialności z polisy. Jeżeli polisa jest w wariancie tzw. "all risks" wtedy szczególnie ważna jest lektura wyłączeń, ponieważ co do zasady, ryzyka, które nie są wyłączone z zakresu, są objęte ubezpieczeniem.

Nie trzeba oczywiście wybierać najszerszego możliwego zakresu, ale warto wiedzieć za co płacimy składkę.  W naszym poradniku znajduje się nieco więcej informacji, które mogą pomóc w wyborze dobrego ubezpieczenia samochodu.

Zachęcamy do kontaktu z naszym biurem w celu przygotowania najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia Twojego samochodu.