Sumy gwarancyjne w OC komunikacyjnym rosną nawet do 5 milionów Euro dla poszkodowanych w wypadkach drogowych. Zmiany wchodzą w życie od 11 czerwca 2012 i oznaczają wzrost sum gwarancyjnych w obowiązkowym ubezpieczeniu OC komunikacyjnym.

 

Z pewnością oznacza to lepszą ochronę dla ubezpieczonych, ponieważ limity odpowiedzialności wzrosną odpowiednio z 2,5 mln Euro do 5 mln Euro dla szkód na osobie, oraz z 500 000 Euro do 1 mln Euro dla szkód w mieniu.

 

Po wprowadzeniu tych zmian spadnie ryzyko, że sprawca wypadku będzie musiał pokryć z własnej kieszeni szkody przekraczające sumę ubezpieczenia.

Powyższe zmiany mają wpływ na zwiększenie ryzyka po stronie ubezpieczyciela, jednak w praktyce nie muszą oznaczać wzrostu zobowiązań po stronie firm ubezpieczeniowych.

Wpływ na stawki ubezpieczeniowe jest więc trudny do oszacowania i będzie bardziej zależał od indywidualnej polityki cenowej poszczególnych ubezpieczycieli.