Wśród naszych klientów pojawia się często pytanie, w jakim czasie po zdarzeniu należy zgłosić szkodę komunikacyjną. Jeśli chodzi o ubezpieczenie OC komunikacyjne, to jego zasady reguluje ustawa i szkodę powinniśmy zgłosić "niezwłocznie". Chodzi o to, że bez niepotrzebnej zwłoki, po powstaniu szkody powinniśmy powiadomić zakład ubezpieczeń. Ma to na celu zapob...

Nowoczesne auta są przystosowane do eksploatacji w trudnych zimowych warunkach, warto jednak pamiętać o kilku rzeczach, które pomogą naszemu samochodowi przetrwać zimę, a nam uniknąć przykrych niespodzianek. Poniżej krótka lista czynności o których należy pamiętać i najlepiej wykonać je już na początku listopada: Najlepiej oczywiście przed zimą wykona...

Co to  jest odpowiedzialność cywilna? Najkrócej  mówiąc każdy z nas  ponosi odpowiedzialność  za swoje czyny zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Jeżeli swoim działaniem wyrządzimy komuś szkodę lub krzywdę, wtedy zgodnie z prawem mamy obowiązek jej naprawienia. Najbardziej znanym w naszym kraju i jednoznacznie kojarzącym się ubezpiec...

Dzisiaj za niewielkie pieniądze można kupić w Polsce całkiem niezły samochód, ale sam zakup auta to niestety nie koniec kosztów. Oprócz oczywistych wydatków na paliwo, części itp. młody człowiek często spotyka się z trudną do pokonania barierą kosztów ubezpieczenia swojego samochodu. Niemal każdy ubezpieczyciel stosuje zwyżkę za wiek właściciela...

Istotne informacje na temat OC komunikacyjnego i zasady wypowiedzenia umowy OC.Nowa ustawa, która weszła w życie 11 lutego 2012, wprowadza kilka istotnych zmian, jeśli chodzi o prawa i obowiązki ubezpieczonych. Poniżej podajemy kilka najistotniejszych informacji dotyczących wypowiedzenia i zawierania umów obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego: Ochron...

Jeżeli ucierpieli ludzie są ofiary lub osoby ranne to mamy do czynienie z wypadkiem. Należy wtedy jak najszybciej wezwać służby ratownicze - policję, pogotowie. Trzeba to zrobić po wstępnej (o ile jest to możliwe) ocenie stanu poszkodowanych i równie szybko udzielić pierwszej pomocy. W takiej sytuacji nie wolno ruszać pojazdów....

1 października 2012 roku Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. zmieniło nazwę na Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Firma zmieniła także logo. Zmiany zostały zapoczątkowane wraz z pozyskaniem silnego, doświadczonego akcjonariusza – niemieckiej Grupy Gothaer (blisko 100% udziałów w Spółce).

Kobiety zapłacą nawet kilkakrotnie więcej za polisy na życie.
Jest to efekt przepisów unijnych, które wchodzą w życie z końcem roku i zakazują uwzględniania kryterium płci przy wyliczaniu składki.

 

W uchwale z 13 marca 2012 r. Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że koszty pomocy w postępowaniu przedsądowym nie mogą być zwracane automatycznie poszkodowanym z ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia.

 

Pojazd zastępczy przysługuje poszkodowanym, gdy jest to uzasadnione ekonomicznie i celowe.

 

Sumy gwarancyjne w OC komunikacyjnym rosną nawet do 5 milionów Euro dla poszkodowanych w wypadkach drogowych. Zmiany wchodzą w życie od 11 czerwca 2012 i oznaczają wzrost sum gwarancyjnych w obowiązkowym ubezpieczeniu OC komunikacyjnym.

 

Wyjeżdżając za granicę powinniśmy wykupić pakiet ubezpieczenia podróżnego, a w Europie warto też pamiętać o karcie EKUZ, która stanowi jego uzupełnienie. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), uprawnia nas do skorzystania z pomocy medycznej w krajach UE na zasadach obowiązujących w danym kraju (czyli jeśli dana us...

Na co należy zwrócić uwagę ubezpieczając samochód? W przypadku ubezpieczenia OC (odpowiedzialność cywilna) warunki ubezpieczenia są praktycznie jednakowe u wszystkich ubezpieczycieli, głównym czynnikiem decydującym o wyborze jest w tym przypadku z reguły cena. Ma się to zmienić już wkrótce, gdy wejdzie w życie przepis o likwidacji szko...